ภาษาโปรแกรมที่สมาชิกเคยศึกษา : Poll IT
 

Poll :: ภาษาโปรแกรมที่สมาชิกเคยศึกษา

ภาษาโปรแกรมที่สมาชิกเคยศึกษา
 • HTML 36
   
 • PHP 33
   
 • MySQL 32
   
 • JavaScript 28
   
 • CSS 27
   
 • jQuery 25
   
 • Java 24
   
 • SQL Server 18
   
 • Visual Basic 13
   
 • Ajax 13
   
 • C 13
   
 • Android 12
   
 • HTML5 11
   
 • C# 11
   
 • C++ 10
   
 • XML 9
   
 • Facebook API 8
   
 • Basic 7
   
 • Perl 6
   
 • Oracle 5
   
 • ASP 4
   
 • Google Map API 3
   
 • Pascal 3
   
 • Python 3
   
 • PgSQL 2
   
 • Ruby 2
   
 • Shell Script 1
   
 • Action Script 1
   
 • Windows Phone 1
   
 • YUI 1
   
 • Objective C 1
   
 • Delphi 0
   
 • COBOL 0
   
 • Fortran 0
   
 • Twitter API 0
   

6 Comment

 • Nuttapong Suptawepong
  #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 20 นาฬิกา 59 นาที
  Request คำตอบ มาได้นะครับ Admin นึกได้ไม่หมดครับ ^ ^
   
 • Deuce Khunpisit
  #2 Comment By Deuce Khunpisit เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 10 นาฬิกา 0 นาที
  Ruby ฮะ :)
   
 • Chathawat Kamoltham
  #3 Comment By Chathawat Kamoltham เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 10 นาฬิกา 1 นาที
  C , C++ , C#, Pascal
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #4 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 10 นาฬิกา 1 นาที
  เพิ่มเรียบร้อยครับ
   
 • Adull Nanosofttech
  #5 Comment By Adull Nanosofttech เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 11 นาฬิกา 26 นาที
  pgsql xml fortran cobol delphi basic asp ActionScript cgi ShellScript BatchScript MacroExcel VB VisualFox DBase FoxBase xslt html5 dhtml GoogleAPI MapAPI
  
  เห็นเอาชื่อโปรแกรม และ App ด้วย เลยเอาที่พอนึกได้ที่เคยจับและศึกษามา
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #6 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 11 นาฬิกา 27 นาที
  ครับ ขอบคุณครับ
   

Comment Poll

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook